Четвъртък, 24 Февруари 2022 02:14

Дневна форма

                                                                                

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “– С. ДОЛНО ОСЕНОВО

ОБЩ. СИМИТЛИ, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, email:ou_osenovo@abv.bg

                                                                                                         

                                                                                 Утвърдил,

                                                                                 Лиляна Качулска,

                                                                                 Директор на Обединено училище

                                                                               „Св. Паисий Хилендарски“, с. Долно Осеново

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

за учебната 2023/2024 г.

Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен  режим на работа.

  • Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 20.00 ч.
  • Учебните занятия започват  в 7.40 часа и завършват, съгласно седмично разписание:

 

Час

I-II  клас

III -X клас

1 час

07:40-08:15

07:40-08:20

2 час

08:30-09:05

08:30-09:10

3 час

09:30-10:05

09:30-10:10

4 час

10:20-10:55

10:20-11:00

5 час

11:10-11:45

11:10-11:50

6 час

11:55-12:30

11:55-12:35

7 час

 

12:40-13:20

8 час

 

13:25-14:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебните часове в I   и II клас са с продължителност 35 минути,  III  - X клас  с продължителност 40 минути.

Междучасията се обявяват с училищния звънец.   
Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са седем групи ЦОУД.

График на часовете в ЦОУД:

 

Дейности

I- II ЦОУД

III- IV ЦОУД

Организиран отдих и спорт

12:50-13:25

12:50-13:30

Самоподготовка

13:40-14:15

13:40-14:20

Самоподготовка

14:30-15:05

14:30-15:10

Занимания по интереси

15:30-16:05

15:30-16:10

Занимания по интереси

16:20-16:55

16:20-17:00

Организиран отдих и спорт

17:10-17:45

17:10-17:50

 

 

 

                                                                                                         

Дейности

V-VII ЦОУД

Организиран отдих и спорт

14:10-14:50

Самоподготовка

15:00-15:40

Самоподготовка

15:50-16:30

Самоподготовка

16:50-17:30

Занимания по интереси

17:35-18:15

Организиран отдих и спорт

18:20-19:00

 

 

·         работното време на служители и помощен персонал е 8 часа.

·         Учителите се явяват на работа 15 минути преди започване на първия учебния час. Изпълняват задълженията съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

 

   Работно време на:

    Директор

   от 08.00 ч. до 17.000 ч.

   почивка 12:00 ч.-13:00 ч.

 

  Зам. директор УД 

   от 08.00 ч. до 16.30 ч.

   почивка 13:30 ч.-14:00 ч.

      

 

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностните характеристики.

     

ОбУ,,Св.П.Хилендарски'' се намира в с. Долно Осеново, община Симитли. Училището е основано през 1910 г., като начално, а от 1967 г. става основно.

Please publish modules in offcanvas position.