ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1

Групиране и подреждане на предмети, сравняване. Числото 1

07.05.2019г.

11.20

Кабинет 204

1

2

Числата 1, 2, 3. Числото 3. Триъгълник

07.05.2019г.

12.00

Кабинет 204

1

3

Число 4. Събиране на числата от 1 до 4. Квадрат

10.05.2019г.

12.05

Кабинет 204

1

4

Число 5. Събиране на числата от 1 до 5

13.05.2019г.

12.00

Кабинет 204

1

5

Събиране и изваждане до 5. Число 0

14.05.2019г.

11.20

Кабинет 204

1

6

Събиране и изваждане с 0. Кръг

14.05.2019г.

12.00

Кабинет 204

1

7

Число 6. Събиране и изваждане с числата до 6

20.05.2019г.

12.00

Кабинет 204

1

8

Събиране и изваждане с числата до 6. Число 7

28.05.2019г.

11.20

Кабинет 204

1

9

Събиране и изваждане с числата до 7

28.05.2019г.

12.00

Кабинет 204

1

10

Число 8. Събиране и изваждане с числата до 8

31.05.2019г.

12.05

Кабинет 204

1

11

Събиране и изваждане с числата до 8. Число 9

03.06.2019г.

09.00

Кабинет 204

1

12

Събиране и изваждане с числата до 9

03.06.2019г.

09.40

Кабинет 204

1

13

Число 10. Събиране на числата до 10

03.06.2019г.

10.25

Кабинет 204

1

14

Събиране на числата до 10. Монети и банкноти

04.06.2019г.

09.00

Кабинет 204

1

15

Килограм. Числата от 0 до 10. Смятане

04.06.2019г.

09.40

Кабинет 204

1

16

Десетица. Числата от 11 до 20

04.06.2019г.

10.25

Кабинет 204

1

17

Едноцифрени и двуцифрени числа. Правоъгълник. Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване (10 + 5; 10 – 5)

05.06.2019г.

09.00

Кабинет 204

1

18

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване (12 + 2; 14 – 2; 14 – 12)

05.06.2019г.

09.40

Кабинет 204

1

19

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. Сантиметър

05.06.2019г.

10.25

Кабинет 204

1

20

Отсечка. Събиране и изваждане на числата до 20 от вида (16 + 4; 20 – 4)

06.06.2019г.

09.00

Кабинет 204

1

21

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

06.06.2019г.

09.40

Кабинет 204

1

22

Събиране и изваждане на едноцифрени числа с преминаване на десетицата
(9 + 2; 11 – 2)11

06.06.2019г. 07.06.2019г.

10.25

09.00

Кабинет 204

2

23

Събиране и изваждане (9 + 2,
11 – 2)

07.06.2019г. 07.06.2019г.

09.40

10.25

Кабинет 204

2

24

Събиране и изваждане (9 + 3,
12 – 3)

10.06.2019г. 10.06.2019г.

09.00

09.40

 

Кабинет 204

2

25

Събиране и изваждане (9 + 4,

13 – 4)

10.06.2019г. 11.06.2019г.

10.25

09.00

Кабинет 204

2

26

Събиране и изваждане (9 + 5,
14 – 5)

11.06.2019г. 11.06.2019г.

09.40

10.25

Кабинет 204

2

27

Час. Събиране и изваждане

(9 + 6, 15 – 6)

12.06.2019г. 12.06.2019г.

09.00

09.40

Кабинет 204

2

28

Събиране и изваждане (9 + 7,

16 – 7)

12.06.2019г. 13.06.2019г.

10.25

09.00

Кабинет 204

2

29

Числата 10, 20, 30, ... 100. Сравняване на числата 10, 20,

30, ... 100

13.06.2019г.

09.40

Кабинет 204

1

30

Събиране и изваждане на числата 10, 20,

30, ... 100

13.06.2019г.

14.06.2019г..

10.25

09.00

Кабинет 204

2

31

Текстови задачи

14.06.2019г. 14.06.2019г.

09.40

10.25

Кабинет 204

2

 

Изготвил: …………………………………

               Димитрина  Урдова

 

 

 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО Математика НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II  КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1

Събиране с преминаване (28+34)

10 V

12,15

205-кабинет

2 ч.

2

Събиране на двуцифрени с двуцифрени със сбор 100

13 V

12,15

205-кабинет

2 ч.

3

Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени

(40-16)

17 V

12,15

205-кабинет

2 ч.

4

Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени

( 42-16)

20 V

12,15

205-кабинет

2 ч.

5

Изваждане на двуцифрени числа от 100

(100-12 )

31 V

12,15

205-кабинет

2 ч.

6

Неизвестно събираемо

3 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

7

Събиране и изваждане

4 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

8

Видове триъгълници според страните

5 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

9

Обиколка на триъгълник и правоъгълник

6 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

10

Действие умножение

7 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

11

Действие деление

10 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

12

Намиране на неизвестен множител

11 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

13

Ред на действията

12 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

14

Текстови задачи

13 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

15

Забавна математика

14 VI

9,00

205-кабинет

3 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 Изготвил:       Ц. Иванова

 

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 ПО МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ III КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1

Числата до 1000

07.05.2019

15:50

Кабинет 202

2

2

Събиране и изваждане на числата до 1000

08.05.2019

15:50

Кабинет 202

2

3

Таблично умножение и деление

14.05.2019

15:50

Кабинет 202

2

4

Текстови задачи

15.05.2019

15:50

Кабинет 202

2

5

Геометрични фигури

29.05.2019

15:50

Кабинет 202

2

6

Числата 100, 200, 300,…….1000

03.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

7

Сравняване на числата до 1000

04.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

8

Права и крива линия

05.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

9

Лъч

06.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

10

Събиране и изваждане на числа от вида 300+200; 500-200

07.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

11

Събиране и изваждане от вида 300+20, 320-20

10.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

12

Събиране и изваждане на числата до 1000

11.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

13

Километър. Милиметър

12.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

14

Текстови задачи

13.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

15

Умножение и деление на числата до 1000

14.06.2019

09:00

Кабинет 202

3

 

                       Изготвил:……………………

                                                                                                                                                                                                                                 Грета Кръстева - ръководител на групата          

 

 

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ III КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1

Звучни съгласни в края на думата

04.05.2019

12:20

Кабинет 202

3

2

Синонимите в речта

07.05.2019

12:20

Кабинет 101

1

3

Корен на думата

11.05.2019

12:20

Кабинет 202

2

4

Представки

14.05.2019

12:20

Кабинет 101

1

5

Правопис на представките

18.05.2019

12:20

Кабинет 202

2

6

Съществително име

28.05.2019

12:20

Кабинет 101

1

7

Съществително име

03.06.2019

13:00

Кабинет 101

2

8

Прилагателно име

04.06.2019

13:00

Кабинет 101

2

9

Глагол

05.06.2019

13:30

Кабинет 101

2

10

Глагол

06.06.2019

12:30

Кабинет 101

2

11

Лично местоимение

10.06.2019

12:30

Кабинет 101

2

12

Лице и число на глагола

11.06.2019

12:30

Кабинет 101

2

13

Спомагателният глагол съм

12.06.2019

12:20

Кабинет 101

2

14

Степенуване на прилагателно име

13.06.2019

09:00

Кабинет 101

4

16

Изреченията в речта

14.06.2019

09:00

Кабинет 101

4

17

Диктовка – съществителни имена

18.06.2019

09:00

Кабинет 101

4

19

Какво научих!

20.06.2019

09:00

Кабинет 101

4

 

                       Изготвил:……………………

                                                                                                                                                                                                                                 Елена Каменова - ръководител на групата           

 

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ IV“a” КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1.       

Четене, писане и сравняване на числата над 1000

09.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

2.       

Събиране числата над 1000

15.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

3.       

Изваждане числата над 1000

20.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

4.       

Умножение на числата над 1000 с едноцифрено число

22.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

5.       

Деление на числата над 1000 с едноцифрено число

29.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

6.       

Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число

03.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

7.       

Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число

04.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

8.       

Деление на числата над 1000 с двуцифрено число

05.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

9.       

Деление на числата над 1000 с двуцифрено число

06.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

10.   

Деление на числата над 1000 с двуцифрено число

07.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

11.   

Деление на числата над 1000 с двуцифрено число

10.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

12.   

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

11.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

13.   

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

12.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

14.   

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

13.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

15.   

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

14.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

16.   

Умножение и деление на многоцифрени числа

18.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

17.   

Събиране, изваждане, умножение и деление на многоцифрени числа

20.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

18.   

Геометрични фигури и задачи

21.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

19.   

Текстови задачи

24.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

20.   

Мерни единици

25.06.1019 г.

10:30

Кабинет 203

2

 

 

 Изготвил:         Наташа Мишева

 

 

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ IV“a” КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1.       

Строеж на езика

07.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

2.       

Текст. Редактиране на текст

08.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

3.       

Видове изречения по цел на изказване

14.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

4.       

Видове изречения по състав

16.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

5.       

Препинателни знаци в изречето

28.05.2019 г.

15:50

Кабинет 203

2

6.       

Съществително име

03.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

7.       

Съществително име

04.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

8.       

Прилагателно име

05.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

9.       

Прилагателно име

06.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

10.   

Числително име

07.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

11.   

Глагол

10.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

12.   

Глагол

11.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

13.   

Лично местоимение

12.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

14.   

Наречие

13.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

15.   

Наречие

14.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

16.   

Дума

18.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

17.   

Думите в речта

20.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

18.   

Гласни звукове – особености и правопис

21.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

19.   

Съгласни звукове – особености и правопис

24.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

20.   

Синоними, антоними, сродни думи

25.06.1019 г.

08:30

Кабинет 203

2

 

                                                                                                                                                          Изготвил:          Наташа Мишева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ  КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1.

Части на речта

09.05.2019

13:10

Кабинет 101

1

2.

Изменяеми части на речта

14.05.2019

13:10

Кабинет 101

1

3.

Изменяеми части на речта – упражнени

14.05.2019

16:40

Кабинет 101

1

4.

Неизменяеми части на речта

16.05.2019

13:10

Кабинет 101

1

5.

Неизменяеми части на речта - упражнения

16.04.2019

16:40

Кабинет 101

1

6.

Членуване на съществителни имена

20.05.2019

13:10

Кабинет 101

1

7.

Членуване на съществителни имена – упражнения

20.05.2019

16:40

Кабинет 101

1

8.

Членуване на прилагателни имена

28.05.2019

13:10

Кабинет 101

1

9.

Членуване на прилагателни имена – упражнения

28.05.2019

16:40

Кабинет 101

1

10.

Глагол

10.06.2019

13:10

Кабинет 101

1

11.

Глагол

10.06.2019

16:40

Кабинет 101

1

12.

Спрежение на глагол

11.06.2019

13:10

Кабинет 101

1

13.

Време на глагола

11.06.2019

16:40

Кабинет 101

1

14.

Време на глагола

12.06.2019

13:10

Кабинет 101

1

15.

Врема на глагола

12.06.2019

16:40

Кабинет 101

1

16.

Повествованието в текста

13.06.2019

13:10

Кабинет 101

1

17.

Повествованието в текста

13.06.2019

16:40

Кабинет 101

1

18.

Описанието в текста

14.06.2019

13:10

Кабинет 101

1

19.

Описанието в текста

14.06.2019

16:40

Кабинет 101

1

20.

Разсъждението в текста

14.06.2019

17:30

Кабинет 101

1

21.

Разсъждението в текста

18.06.2019

8:00

Кабинет 101

1

22.

Речниково и граматични значение на думата

18.06.2019

8:50

Кабинет 101

1

23.

Видове думи според лексикалното им значение

20.06.2019

11:30

Кабинет 101

1

24.

Видове думи според звуковия им състав

20.06.2019

12:20

Кабинет 101

1

25.

Синоними

24.06.2019

08:50

Кабинет 101

1

26.

Синоними

24.06.2019

11:30

Кабинет 101

1

27.

Пароними

24.06.2019

12:20

Кабинет 101

1

28.

Пароними

25.06.2019

8:00

Кабинет 101

1

29.

Антоними

25.06.2019

8:50

Кабинет 101

1

30.

Антоними

25.06.2019

11:30

Кабинет 101

1

31.

Омоними

26.06.2019

12:20

Кабинет 101

1

32.

Работа с речници

26.09.2019

13:10

Кабинет 101

1

33.

Правопис и правоговор на думата според морфемния й състав

26.09.2019

13:50

Кабинет 101

1

34.

Правопис и правоговор на думата според морфемния й състав – упражнения

27.06.2019

8:00

Кабинет 101

1

35.

Трансформиращ преразказ

27.06.2019

11:30

Кабинет 101

1

36.

Трансформиращ преразказ

27.06.2019

12:20

Кабинет 101

1

37.

Трансформиращ преразказ

28.06.2019

8:00

Кабинет 101

1

38.

Трансформиращ преразказ

28.06.2019

10:40

Кабинет 101

1

39.

Местоимения

28.06.2019

13:10

Кабинет 101

1

40.

Видове местоимения

03.07.2019

8:00

Кабинет 101

1

41.

Причастия

03.07.2019

8:50

Кабинет 101

1

42.

Причастия

03.07.2019

9:40

Кабинет 101

1

43.

Причастия

04.07.2019

8:00

Кабинет 101

1

44.

Главни части на изречението

04.07.2019

8:50

Кабинет 101

1

45.

Подлог и сказуемо

04.07.2019

9:40

Кабинет 101

1

46.

Второстепенни части на изречението

04.07.2019

10:30

Кабинет 101

1

47.

Допълнение

05.07.2019

8:00

Кабинет 101

1

48.

Обстоятелствено пояснение

05.07.2019

8:50

Кабинет 101

1

49.

Определение

05.07.2019

9:40

Кабинет 101

1

50.

Части на речта и части на изречението

05.07.2019

10:30

Кабинет 101

1

 Изготвил:         …………………………………

 

                                                                                                                                                                                                                                                (Екатерина Бамбоеа, подпис)                

 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ V КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1

Деление с остатък. Кратно и делител на естествено число

10.05

15.30

кабинет 201

2

2

 Признаци за делимост .

17.05

15.30

кабинет 201

2

3

Общ делител и НОД на естествени числа.

Намиране на НОД на естествени числа

31.05

15.30

кабинет 201

2

4

Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа

07.06

15.30

кабинет 201

2

5

Обикновени дроби. Правилни и неправилни дроби.

14.06

15.30

кабинет 201

2

6

Основно свойство

на дробите. Разширяване на дроби. Съкращаване на дроби

18.06

14.30

кабинет 201

3

7

Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател

20.06

14.30

кабинет 201

3

8

Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели

21.06

14.30

кабинет 201

3

9

Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели

24.06

14.30

кабинет 201

3

10

Умножение на обикновени дроби. Деление на обикновени дроби.

25.06

15.30

кабинет 201

3

11

Десетични дроби. Събиране и изваждане на десетични дроби.

26.06

14.30

кабинет 201

3

12

Умножение и деление  на десетични дроби с десетична дроб

27.06

14.30

кабинет 201

3

13

Лице на правоъгълен триъгълник. Лице на триъгълник

28.06

10.30

кабинет 201

2

16

Лице на успоредник

03.07

10.30

кабинет 201

2

17

Трапец. Видове трапеци.Обиколка на трапец. Лице на трапец

04.07

10.30

кабинет 201

2

18

Куб. Елементи. Лице на повърхнина на куб. Обем на куб

05.07

10.30

кабинет 201

2

19

Правоъгълен паралелепипед. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед. Обем на правоъгълен паралелепипед

08.07

10.30

кабинет 201

2

Изготвил: …………………………………

                                                                                                                                                                                              /Евелина Гошева/

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  6. КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

 

Брой часове

1

                       Звукови промени в думата. Упражнение.

10.05

16.40

104

2

2

                             Показателно местоимение. Упражнение.

17.05

16.40

104

2

3

Въпросително местоимение. Упражнение.

31.05

16.40

104

2

4

Отрицателно и обобщително  местоимение. Упражнение.

07.06

16.40

104

2

5

Неопределително местоимение. Относително местоимение. Упражнение.

14.06

16.40

104

2

6

Причастия. Минало страдателно причастие. Упражнение.

 

18.06

8.00

103

3

7

Причастия. Сегашно деятелно причастие. Упражнение.

 

20.06

12.20

103

3

8

Деепричастие. Упражнение.

21.06

10.30

103

3

9

Минало неопределено време. Упражнение.

24.06

12.30

103

3

10

                              Минало предварително време. Упражнение.

25.06

8.00

103

3

11

Бъдеще време в миналото. Упражнение.

26.06

8.00

103

3

12

Неизменяеми части на речта. Частица и междуметие.

27.06

      8.00

103

2

13

Съюз. Упражнение.

27.06

12.20

103

1

14

                     Еднородни части. Упражнение.

28.06

8.00

103

3

15

Сложно съчинено изречение. Упражнение.

03.07

8.00

103

3

16

Сбит преразказ. Особености. Упражнение.

04.07

8.00

103

3

 

Изготвил: …………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                /Александрина Топузова/

 

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VI  КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1

Дължина на окръжност. Лице на кръг

10.05

14.00

кабинет 201

2

2

Лице на многоъгълник. Лице на правилен многоъгълник.

17.05

14.00

кабинет 201

2

3

Лице на повърхнина на права призма. Обем на права призма

31.05

14.00

кабинет 201

2

4

Лице на повърхнина на правилна пирамида. Обемна правилна пирамида

07.06

14.00

кабинет 201

2

5

Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър. Обем на прав кръгов цилиндър

14.06

14.00

кабинет 201

2

6

Лице на повърхнина на прав кръгов конус. Обем на прав кръгов конус

18.06

13.00

кабинет 201

3

7

Сфера. Лице на повърхнина на сфера. Кълбо. Обем на кълбо

20.06

13.00

кабинет 201

3

8

Абсолютна стойност (модул) на рационално число

21.07

13.00

кабинет 201

3

9

Събиране и изваждане на рационални числа с еднакви знаци

24.06

13.00

кабинет 201

3

10

Събиране и изваждане на рационални числа с различни знаци

25.06

14.00

кабинет 201

3

11

Събиране и изваждане на рационални числа.Разкриване на скоби

26.06

13.00

кабинет 201

3

12

Алгебричен сбор. Умножение и деление на рационални числа

27.06

13.00

кабинет 201

3

13

Умножение  и деление на степени с равни основи

28.06

9.00

кабинет 201

2

14

Степенуване на произведение. Степенуване на частно. Степенуване на степен

03.07

9.00

кабинет 201

2

16

Уравнение от вида

04.07

9.00

кабинет 201

2

17

Отношение. Пропорция

05.07

9.00

кабинет 201

2

18

Основно свойство на пропорциите. Свойства на пропорциите

08.07

9.00

кабинет 201

2

 

Изготвил: ………………………………

 

                    /Евелина Гошева/

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ОСМИ  КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1.

Език, текст, обуване. Книжовен език

09.05.2019

14:00

Кабинет 101

3

2.

Функционални стилове на българския книжовен език

14.05.2019

14:00

Кабинет 101

3

3.

Разговорен стил

16.05.2019

14:00

Кабинет 101

3

4.

Художествен стил

20.05.2019

14:00

Кабинет 101

3

5.

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания

28.05.2019

14:00

Кабинет 101

3

6.

Речев етикет в електронното общуване

10.06.2019

14:00

Кабинет 101

3

7.

Залог на глагола

11.06.2019

14:00

Кабинет 101

3

8.

Вид и време на глагола

12.06.2019

14:00

Кабинет 101

3

9.

Видове подчинени изречения

13.06.2019

14:00

Кабинет 101

3

10.

Публично изказване. Публично изказване по морален проблем

14.06.2019

14:00

Кабинет 101

3

11.

Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем  

18.06.2019

14:00

Кабинет 101

3

12.

Античността като културна епоха

20.06.2019

14:00

Кабинет 101

2

13.

Средновековието като културна епоха

24.06.2019

14:00

Кабинет 101

2

14.

Ренесансът като културна епоха

25.06.2019

14:00

Кабинет 101

2

15.

Какво научих ?

26.06.2019

14:00

Кабинет 101

1

                                                                                                                                                                                                Изготвил: ...............................................................................

                                                                                                                                                                                                                                 /Екатерина Бамбова/