Понеделник, 28 Февруари 2022 10:43

ЦЕЛИ

1. Осигуряване на качествено и ефективно образование.

2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

3. Успешно участие във външното оценяване в 4, 7 и 10 клас и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

4. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

6. Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.

7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.

8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение(интерактивност, презентации, проектна работа ).

Още в тази категория: « Училищно настоятелство Визия »
ОбУ,,Св.П.Хилендарски'' се намира в с. Долно Осеново, община Симитли. Училището е основано през 1910 г., като начално, а от 1967 г. става основно.

Please publish modules in offcanvas position.