училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Долно Осеново, общ. Симитли, обл. Благоевград

 

 

 

Понеделник, 11 Януари 2021 04:59

ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"

През далечната 1912 година село Осеново се освобождава от  османско иго. Дотогава в селото е съществувало само религиозно училище. Същото се е водело от ходжа в джамията. По данни на държавен архив, българско училище се открива веднага след освобождаването на селото  през 1912 година.

 

Четвъртък, 24 Септември 2020 10:00

Безопасен интернет

Уважаеми родители, публикуваме линк към интересна и полезна информация, свързана с безопасното ползване на интернет от нашите деца

 

Брошурата може да откриете ТУК

Правила за безопасен интернет ТУК

Готови ли сме за училище

График на дейностите по приемането и  записването на ученици в  VIII клас в ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Долно Осеново, общ. Симитли за учебната 2020/2021 година

Дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

03.-07. юли.2020 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13. юли 2020 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

до 16. юли 2019 г. вкл.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори  етап на класиране

до 20. юли 2020 г. вкл.

5.

Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране

до 22. юли 2020г. вкл.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23. юли 2020г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24.-27. юли 2020г. вкл.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети   етап на класиране

29. юли 2020 г.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30. юли 2020 г.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети  етап на класиране

03.август 2020 г.

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10. септември 2020 г. вкл.

12.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14. септември 2020 г. вкл.

 

 

 

Обединено училище "Свети Паисий Хилендарски" - с. Долно Осеново обявява прием на ученици в следната паралелка:

 

Една обобщаваща основна цел на обучението по Информационни технологии е да даде подготовка и умения на учениците за използване на компютърни системи и готови програмни продукти в различни направления на административната, обслужва- ща и производствена сфера на стопанския и обществен живот.


Професия:

Оператор на компютър Специалност: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ

 

Разширено изучаване на Английски език

По време на обучението ще научи- те:

-  Как се работи здравословно и

безопасно с компютър;

-  Как да намирате информация в

мрежата;

-  Как да обработвате документи чрез въвеждане, форматиране, съх- раняване и разпечатване;

-  Как се работи с електронни таблици;

-  Как се води кореспонденция;

-  Как да изготвите презентация;

-  Как да организирате с помощта

на софтуер планове и задачи;

-  Как да следите за изправността на компютърната система и да предприемате необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми ;


-Вътрешно-фирмена комуникация /- изготвяне на доклад; резюмиране и водене на бележки; делова кореспонденция, оферти, рекламни материали; докладни записки, паметни записки, съобщения

 

 

Балообразуващи оценки—

Информационни технологии и Чужд

език

 

Курс на обучение—3 години

 

 

Срок за подаване на документи -

 

От 03.07.2020г. до 07.07.2020г. на място в училището 

ОбУ,,Св.П.Хилендарски'' се намира в с. Долно Осеново, община Симитли. Училището е основано през 1910 г., като начално, а от 1967 г. става основно.

Please publish modules in offcanvas position.